داستان فرعون و شیطان

فرعون پادشاه مصر ادعای خدایی میکرد.
روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشهانگوری به او داد و گفت
اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن.
 فرعونیک روز از او فرصت گرفت.
شب هنگام در این اندیشه بود که چه چاره ایبیندیشد و همچنانعاجز مانده بود که
ناگهان کسی درب خوابگاهش را به صدا در آورد.
فرعون پرسید کیستی؟
ناگهان دید که شیطان وارد شد.
شیطان گفت
خاک بر سر خدایی که نمیداند پشت در کیست.
سپس وردی بر خوشه انگور خواند و خوشه انگور طلا شد.
بعد خطاب به فرعون گفت
من بااین همه توانایی لیاقت بندگی خدا را نداشتم
آنوقت تو با این همه حقارت ادعای خداییمی کنی؟
 پس شیطان عازم رفتن شد که فرعون گفت
چرا انسان را سجده نکردی تا از درگاهخدا رانده شدی.
شیطان پاسخ داد
زیرا میدانستم که از نسل او همانند تو به وجود میآید.

..................................

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
فرشته

ماهی تو که بر بام شکوه آمده است آیینه زدستت به ستوه آمده است خورشید اگر گرم تماشای تو نیست دلگیر نشو ز پشت کوه آمده است. سلام مهربون به روزم ومنتظر حضورت.دلم برای دیدنت تنگ است