از سه نفر هرگز متنفر نباش :....

از سه نفر هرگز متنفر نباش :

فروردینی ها.مهری ها.اسفندی ها...

چون بهترین ها هستند...

سه نفر رو هرگز نرنجون:

اردیبهشتی ها.تیری ها.دی ماهی ها...

چون صادق هستند...

سه نفر رو هیچ وقت نذار از زندگیت بیرون برن:

شهریوری ها. آذری ها. آبانی ها...

چون به درد و دلات گوش میدن...

سه نفر رو هرگز از دست نده:

مردادی ها .خردادی ها .بهمنی ها...

چون دوست واقعی هستند...

حالا تو کدوم ماهی؟؟؟؟

من خودم آذر ................

/ 0 نظر / 37 بازدید