مصاحبه استخدامی

مصاحبه کننده: در هواپیمائی 500 عدد آجر داریم، 1 عدد آنها را از هواپیما به بیرون پرتاب می کنیم. الان چند عدد آجر داریم؟
متقاضی: 499 عدد

مصاحبه کننده: سه مرحله قرار دادن یک فیل داخل یخچال را شرح دهید
متقاضی: مرحله اول: در یخچالو باز می کنیم
مرحله دوم: فیلو میذاریم تو یخچال
مرحله سوم: در یخچالو می بندیم

مصاحبه کننده: حالا چهار مرحله قرار دادن یک گوزن در یخچال را توضیح دهید
متقاضی: مرحله اول: در یخچالو باز می کنیم
مرحله دوم: فیلو از تو یخچال در میآریم
مرحله سوم: گوزن رو می ذاریم تو یخچال
مرحله چهارم: در یخچالو می بندیم

مصاحبه کننده: شیر واسه تولدش مهمونی گرفته، همه حیوونا هستن جز یکی. اون کیه؟
متقاضی: گوزنه که تو یخچاله

مصاحبه کننده: چگونه یک پیرزن از یک برکه پر از سوسمار رد می شود؟
متقاضی: خیلی راحت، چون سوسمارا همشون رفتن تولد شیر

مصاحبه کننده: سوال آخر. اون پیرزن کشته شد، چرا؟
متقاضی: امممممممم، نمی دونم، غرق شد؟

مصاحبه کننده: نه، اون یه دونه آجری که از هواپیما انداختی پائین خورد تو سرش مرد
شما مردود شدین، نفر بعدی لطفا

/ 0 نظر / 152 بازدید