جملات خنده دار

از خود آزاری های دوران بچگی میشه به زبون زدن به دو سر باتری کتابی اشاره کرد.

 

به بعضیا تو زندگی باید گفت:

من چشم میزارم

تو فقط گمشو....

 

می دونید ﭼﺮﺍ ﺭﻭﯼ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﻤﻮ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ؟

ﭼﻮﻥ ﺻﺒﺢ ﻭ ﻇﻬﺮ
ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ...
.
.
.
.
.
ﻭﻟﯽ ﻋﺼﺼﺼﺼﺼﺼﺼﺼﺼﺮ، ﺑﯿﺎ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺧﺒﺮﻩ!!!! ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻑ

 

یارو میره نماز جمعه هی شعار علیه امریکا میدن، جو میگیرتش میره میکروفون رو میگیره میگه: خواهرا بی زحمت هفته دیگه نیاین میخوایم فحش ناموس بدیم.

/ 0 نظر / 49 بازدید