جرج برنارد شاو

از مکالمه و پرگویی بیجا نجات پیدا خواهید کرد،
اگر به خاطر بیاورید که مردم هرگز نصایح
شما را قبول نمی کنند،
مگر اینکه وکیل مدافع و یا دکتر باشید
و آنها برای شنیدن صحبت های شما پول خرج کرده باشند.


جرج برنارد شاو

/ 0 نظر / 114 بازدید