حواست به دلت باشد...

حواست ب دلت باشد ...انرا هر جایی نگذار
ایــن روزهــــــا دل را میــدزدند . .

بعد ک بدردشان نخورد

بجـای صـــندوق پـست انــــــرا در سطل اشغال میریزند

و تو خوب میدانی دلی ک المثنی شد

دیــگر دِل نمـیشود.

/ 0 نظر / 49 بازدید