امیدوار باش

آب هر چند آلوده باشد حتی لجن هم شده باشد

اگر به دریا برگردد صاف، زلال و پاک می شود

یادت باشد خدا دریای رحمت است و ما چون آب آلوده

که اگر به آغوش رحمت او باز گردیم کار تمام است

و  پاک پاک می شویم.

/ 0 نظر / 54 بازدید