جملات زیبا

زمانیکه سخت ترین و دردناک ترین تصمیم را می گیرید ولی از درون احساس آرامش می کنید مطمئن باشید بهترین تصمیم را گرفته اید...

 

گاهی لب های خندان، بیشتر از
چشم های گریان ”درد” می کشند...

 

هرچه مغرور تر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند اما امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی، آنوقت تو را هیچوقت نمی بینند و ساده از کنارت عبور می کنند.

 
کم باش
از کم بودنت نترس،
اونی که اگه کم باشی ولت میکنه،
همونه که اگه زیاد باشی حیفو میلت میکنه.
/ 0 نظر / 58 بازدید